โครงการวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำสายบุรี

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ระยะที่ 1

ผลงานวิจัยระยะที่ 1

ลุ่มน้ำสายบุรี : ชุมชน ทรัพยากร สายน้ำ และความฝัน

กรณีศึกษา : การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่นาร้างกรณีศึกษา : การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่นาร้าง

กรณีศึกษา : การจัดการน้ำแบบรัฐและแบบชาวบ้านการจัดการน้ำแบบรัฐและแบบชาวบ้าน

กรณีศึกษา : ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นและพื้นที่สำคัญของลุ่มน้ำสายบุรีประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นและพื้นที่สำคัญของลุ่มน้ำสายบุรี

โฆษณา

แบ่งปันสิ่งนี้:

Like this:

Comments on: "รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ระยะที่ 1" (1)

  1. ปะไหมสุหรี said:

    ดีใจค่ะที่มีโครงการวิจัยดีๆอย่างนี้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: